Pretraga u 3 koraka

Pretraživanje:

Dobro došli na stranice sa pregledom naših proizvoda i financijskih tržišta


Obavijest: Izdanje obveznica Erste banke

Erste banka nudi obveznice u nominalnom iznosu do najviše EUR 50 milijuna. Obveznice se planiraju izdati u denominaciji od EUR 1,00 s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata te jednokratnim dospijećem glavnice nakon 5 godina („Obveznice“).

Erste banka će o dospijeću otkupiti Obveznice po iznosu njihove glavnice putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. („SKDD“). Isplata glavnice i kamate vršit će se u kunskoj protuvrijednosti iznosa u eurima po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke („HNB“) na dan isplate.

Dokumentaciju i obavijesti vezano uz izdanje obveznica pregledajte ispod.

EGB ponuda certifikata - obavijest

Certifikati čija SKDD oznaka započinje s EGB-S, a koji su uvršteni na Zagrebačku burzu dospijevaju 16.09.2016. Zadnji dan trgovanja je 13.09.2016.
Erste group bank AG u svojstvu izdavatelja, kao i do sada, i dalje će se pojavljivati u ulozi izdavatelja strukturiranih vrijednosnih papira - certifikata na Bečkoj burzi. Ponuda uključuje turbo i indeksne certifikate s podlogama na indekse, robe i veći broj dionica. Klikom na prethodne linkove, možete pristupiti ponudi.
Za više informacija o trgovanju spomenutim certifikatima molimo obratite se Službi brokerskih poslova na kontakt tel. 072 37 2461 ili na E-mail:
Strukturirani proizvodi

Kategorija Broj

Investicijski upitnik

Prihvaćam

Koristimo kolačiće i softver za analizu weba kako bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo na našoj web stranici. Ako nastavite pregledavati ovu web stranicu, pristajete na korištenje tih alata. Za više pojedinosti i kako se isključiti iz njih, pročitajte našu Politiku zaštite podataka.

INFORMACIJE ZA PRIVATNE KLIJENTE / POTROŠAČE

Bilo koja informacija, materijal i usluga vezana za financijske instrumente i vrijednosnice, koje pruži Erste Group Bank AG ili bilo koje od njezinih povezanih društava (zajedno “Erste Grupa“) na ovoj ili povezanim mrežnim stranicama (zajedno “Stranice”) namijenjena je iskljucivo ulagacima na koje se ne primjenjuju nikakva zakonska ili kupoprodajne ogranicenja (“Zainteresirana strana“).

Objava i distribucija informacija te kupoprodaja proizvoda u usluga opisanih na Stranicama na nekim je mjestima zakonski zabranjena. Iz tog razloga, osobe koje dolaze iz država u kojima su objava i kupoprodaja proizvoda i usluga opisanih na Stranicama zakonom zabranjene, ne smiju ulaziti na Stranice i/ili kupovati proizvode prikazane na Stranicama.

Ni Erste grupa niti bilo koja treca osoba nece nuditi pristup Stranicama niti ce nuditi proizvode posebno, ali bez ogranicenja, državljanima/rezidentima Sjedinjenih Americkih Država i „Americkim osobama“ (kako su definirane Propisom S americkog Zakona o vrijednosnicama iz 1993. i njegovim izmjenama), državljanima/rezidentima Australije, Kanade, Velike Britanije i Japana. Iz tog se razloga zabranjuje distribucija ili redistribucija informacija, materijala i proizvoda u SAD-u, Australiji, Kanadi, Velikoj Britaniji i Japanu te u drugim jurisdikcijama gdje to zabranjuju primjenjivi zakoni, kao i državljanima/rezidentima tih zemalja.

Vrijednosnice prikazane na Stranicama nisu i nece biti registrirane sukladno americkom Zakonu o vrijednosnicama iz 1933., a trgovanje vrijednosnicama nije odobreno u svrhe americkog Zakona o razmjeni roba iz 1936. Zbog toga se vrijednosnice,izmedu ostalog, ne smiju nuditi, prodavati ili dostavljati unutar SAD-a ili za racun i u korist Americkih osoba.

Zainteresirana strana sama je odgovorna za provjeru dopuštenosti pristupa Stranicama sukladno primjenjivom zakonu. Erste grupa nije odgovorna za distribuciju sadržaja s bilo koje Stranice fizickim ili pravnim osobama koje su pružile neistinite informacije o njihovom pravu pristupa Stranicama. Stoga Erste grupa nije odgovorna za bilo koje pravne zahtjeve ili štete koje mogu proizaci iz neovlaštenog ulaza na Stranice ili citanja sadržaja na Stranicama.

Zainteresirana strana suglasna je i potvrduje da:
(i) je procitala, razumjela i prihvatila ove Informacije i Izjavu o odricanju odgovornosti;
(ii) da se informirala o mogucim zakonskim ogranicenjima te da jamci da nema ogranicen ili zabranjen pristup Stranicama sukladno primjenjivim zakonima; te
(iii) da ne stavlja na raspolaganje sadržaje Stranica osobama kojima je ulazak na Stranice zakonom zabranjen.