Dobro došli na stranice sa pregledom naših proizvoda i financijskih tržišta

Dax2

Trgovanje Turbosima i Index certifikatima

Poštovani posjetitelji, na slijedećem linku možete naći pitanja i odgovore vezano uz strukturirane proizvode:


Obustava trgovanja struktuiranim proizvodima na Zagrebačkoj burzi 18.04.2014.

Dana 18.04.2014. obustaviti će se trgovanje struktuiranim proizvodima na Zagrebačkoj burzi za uvrštene vrijednosne papire u prilogu. Obustava trgovanja se vrši budući da je 18.04.2014. određen kao neradni dan na uređenim tržištima na kojima su uvršteni temeljni instrumenti o čijoj vrijednosti ovisi vrijednost struktuiranih proizvoda.

15.04.2014: Knock-Out turbosa EGB-S-LSL7

Dana 15.04.2014. u 14:19 dotaknuta je (i probijena) barijera na SILVER Turbo Open End Long turbosu AT0000A16185 (EGB-S-LSL7). Sukladno time, turbos je suspendiran iz trgovanja. Ex date je određen na 24.04.2014., dok je iznos za isplatu jednak 2,60 HRK.

14.04.2014. Nove vrijednosti barijera i izvršnih cijena „open end“ turbosa

U nastavku možete pronaći nove vrijednosti barijera i izvršnih cijena „open end“ turbosa.

11.04.2014: Knock-Out turbosa EGB-S-SBU4

Dana 11.04.2014. u 13:47 dotaknuta je (i probijena) barijera na EURO BUND FUTURE Turbo Open End Short turbosu AT0000A16110 (EGB-S-SBU4). Sukladno time, turbos je suspendiran iz trgovanja. Ex date je određen na 22.04.2014., dok je iznos za isplatu jednak 7,60 HRK.

Objava kalendara promjene parametara temeljne imovine turbosa u 2014. godini

Objavljujemo kalendar promjene parametara temeljne imovine (rollover) turbosa u 2014. godini
Prolongiranje temeljne imovine (rollover) se odnosi na reinvestiranje sredstava iz dospjelog instrumenta u isti instrument s novim datumom dospijeća.
U tablici je dan prikaz kalendara promjene parametara slijedeće temeljne imovine:
- WTI Light Crude
- E-mini S&P
- EURO BUND

ErsteHQ

Izdanje obveznica Erste banke

23.11.2012 izdane su obveznice Erste banke sa dospijećem 23.11.2017 uz kupon od 5,875%.

Euribor Plus 230x130

Turbosi

Odaberite turbose prema njihovoj temeljnoj imovini.

Newsletter 230 130

Tehnička analiza

Proučite svakodnevnu tehničku analizu temeljne imovine turbosa u kotaciji na Zagrebačkoj burzi.Strukturirani proizvodi Proizvodi
Turbos 1Strukturirani proizvodi

Kategorija Broj
Turbos36

productfinder_230_130

Investicijski upitnikPretraga u 3 koraka

Pretraživanje:INFORMACIJE ZA PRIVATNE KLIJENTE / POTROŠAČE

Bilo koja informacija, materijal i usluga vezana za financijske instrumente i vrijednosnice, koje pruži Erste Group Bank AG ili bilo koje od njezinih povezanih društava (zajedno “Erste Grupa“) na ovoj ili povezanim mrežnim stranicama (zajedno “Stranice”) namijenjena je iskljucivo ulagacima na koje se ne primjenjuju nikakva zakonska ili kupoprodajne ogranicenja (“Zainteresirana strana“).

Objava i distribucija informacija te kupoprodaja proizvoda u usluga opisanih na Stranicama na nekim je mjestima zakonski zabranjena. Iz tog razloga, osobe koje dolaze iz država u kojima su objava i kupoprodaja proizvoda i usluga opisanih na Stranicama zakonom zabranjene, ne smiju ulaziti na Stranice i/ili kupovati proizvode prikazane na Stranicama.

Ni Erste grupa niti bilo koja treca osoba nece nuditi pristup Stranicama niti ce nuditi proizvode posebno, ali bez ogranicenja, državljanima/rezidentima Sjedinjenih Americkih Država i „Americkim osobama“ (kako su definirane Propisom S americkog Zakona o vrijednosnicama iz 1993. i njegovim izmjenama), državljanima/rezidentima Australije, Kanade, Velike Britanije i Japana. Iz tog se razloga zabranjuje distribucija ili redistribucija informacija, materijala i proizvoda u SAD-u, Australiji, Kanadi, Velikoj Britaniji i Japanu te u drugim jurisdikcijama gdje to zabranjuju primjenjivi zakoni, kao i državljanima/rezidentima tih zemalja.

Vrijednosnice prikazane na Stranicama nisu i nece biti registrirane sukladno americkom Zakonu o vrijednosnicama iz 1933., a trgovanje vrijednosnicama nije odobreno u svrhe americkog Zakona o razmjeni roba iz 1936. Zbog toga se vrijednosnice,izmedu ostalog, ne smiju nuditi, prodavati ili dostavljati unutar SAD-a ili za racun i u korist Americkih osoba.

Zainteresirana strana sama je odgovorna za provjeru dopuštenosti pristupa Stranicama sukladno primjenjivom zakonu. Erste grupa nije odgovorna za distribuciju sadržaja s bilo koje Stranice fizickim ili pravnim osobama koje su pružile neistinite informacije o njihovom pravu pristupa Stranicama. Stoga Erste grupa nije odgovorna za bilo koje pravne zahtjeve ili štete koje mogu proizaci iz neovlaštenog ulaza na Stranice ili citanja sadržaja na Stranicama.

Zainteresirana strana suglasna je i potvrduje da:
(i) je procitala, razumjela i prihvatila ove Informacije i Izjavu o odricanju odgovornosti;
(ii) da se informirala o mogucim zakonskim ogranicenjima te da jamci da nema ogranicen ili zabranjen pristup Stranicama sukladno primjenjivim zakonima; te
(iii) da ne stavlja na raspolaganje sadržaje Stranica osobama kojima je ulazak na Stranice zakonom zabranjen.