Pretraga u 3 koraka

Pretraživanje:

Dobro došli na stranice sa pregledom naših proizvoda i financijskih tržišta

Trgovanje Turbosima i Index certifikatima

Poštovani posjetitelji, na slijedećim linkovima možete naći dodatne informacije vezane za ponudu naših strukturiranih proizvoda:


04.08.2015. Novo izdanje turbosa na Zagrebačkoj burzi

Dana 04. kolovoza 2015. na Zagrebačkoj burzi Erste Group počinje sa trgovanjem novim „open end“ turbosima pod oznakom EGB-S-LBUC (ISIN AT0000A1FV51) koji za temeljnu imovinu ima EURO BUND FUTURE, EGB-S-SWLK (ISIN AT0000A1FV02) koji za temeljnu imovinu imaju WTI LIGHT SWEET (nafta),  EGB-S-LDXP (ISIN AT0000A1FUX7) i EGB-S-SDXN (ISIN AT0000A1FUY5) koji za temeljnu imovinu imaju DAX index,  EGB-S-LGDB (ISIN AT0000A1FV10) koji za temeljnu imovinu ima zlato te EGB-S-LSLF (ISIN AT0000A1FV28) koji za temeljnu imovinu ima srebro.

U prilogu se nalaze konačni uvjeti za nove turbose.

03.08.2015. Nove vrijednosti barijera i izvršnih cijena „open end“ turbosa

U nastavku možete pronaći nove vrijednosti barijera i izvršnih cijena „open end“ turbosa.

27.07.2015: Knock-Out turbosa EGB-S-LWLG

Dana 27.07.2015. u 14:34 dotaknuta je (i probijena) barijera na WTI LIGHT SWEET Turbo Open End Long AT0000A1DVK7 (EGB-S-LWLG). Sukladno time, turbos je suspendiran iz trgovanja. Ex date je određen na 03.08.2015., dok je iznos za isplatu jednak 17,12 HRK.

Obavijest: Promjena parametara za certifikate s temeljnom imovinom HENRY HUB N. GAS

Dana 23.07.2015. dogodile su se slijedeće promjene navedene u tablici, a tiču se prolongiranja temeljne imovine: HENRY HUB N. GAS.
Prolongiranje temeljne imovine (rollover) se odnosi na reinvestiranje sredstava iz dospjelog instrumenta u isti instrument s novim datumom dospijeća.

17.12.2014. Novo izdanje indeks certifikata na Zagrebačkoj burzi

Dana 17. prosinca 2014. na Zagrebačkoj burzi Erste Group počinje sa trgovanjem novim „open end“ indeks certifikatima pod oznakom EGB-S-DAX (ISIN AT0000A1B073) koji za temeljnu imovinu ima indeks DAX, EGB-S-GOLD (ISIN AT0000A1B057) koji za temeljnu imovinu ima zlato te EGB-S-WTI (ISIN AT0000A1B065) koji za temeljnu imovinu ima naftu (WTI LIGHT SWEET).

U prilogu se nalaze konačni uvjeti za nove indeks certifikate.

Indeks certifikati

Odaberite indeks certifikate prema njihovoj temeljnoj imovini.

Turbosi

Odaberite turbose prema njihovoj temeljnoj imovini.

Tehnička analiza

Proučite svakodnevnu tehničku analizu temeljne imovine turbosa i indeks certifikata u kotaciji na Zagrebačkoj burzi.Strukturirani proizvodi Proizvodi
Turbos 7

INFORMACIJE ZA PRIVATNE KLIJENTE / POTROŠAČE

Bilo koja informacija, materijal i usluga vezana za financijske instrumente i vrijednosnice, koje pruži Erste Group Bank AG ili bilo koje od njezinih povezanih društava (zajedno “Erste Grupa“) na ovoj ili povezanim mrežnim stranicama (zajedno “Stranice”) namijenjena je iskljucivo ulagacima na koje se ne primjenjuju nikakva zakonska ili kupoprodajne ogranicenja (“Zainteresirana strana“).

Objava i distribucija informacija te kupoprodaja proizvoda u usluga opisanih na Stranicama na nekim je mjestima zakonski zabranjena. Iz tog razloga, osobe koje dolaze iz država u kojima su objava i kupoprodaja proizvoda i usluga opisanih na Stranicama zakonom zabranjene, ne smiju ulaziti na Stranice i/ili kupovati proizvode prikazane na Stranicama.

Ni Erste grupa niti bilo koja treca osoba nece nuditi pristup Stranicama niti ce nuditi proizvode posebno, ali bez ogranicenja, državljanima/rezidentima Sjedinjenih Americkih Država i „Americkim osobama“ (kako su definirane Propisom S americkog Zakona o vrijednosnicama iz 1993. i njegovim izmjenama), državljanima/rezidentima Australije, Kanade, Velike Britanije i Japana. Iz tog se razloga zabranjuje distribucija ili redistribucija informacija, materijala i proizvoda u SAD-u, Australiji, Kanadi, Velikoj Britaniji i Japanu te u drugim jurisdikcijama gdje to zabranjuju primjenjivi zakoni, kao i državljanima/rezidentima tih zemalja.

Vrijednosnice prikazane na Stranicama nisu i nece biti registrirane sukladno americkom Zakonu o vrijednosnicama iz 1933., a trgovanje vrijednosnicama nije odobreno u svrhe americkog Zakona o razmjeni roba iz 1936. Zbog toga se vrijednosnice,izmedu ostalog, ne smiju nuditi, prodavati ili dostavljati unutar SAD-a ili za racun i u korist Americkih osoba.

Zainteresirana strana sama je odgovorna za provjeru dopuštenosti pristupa Stranicama sukladno primjenjivom zakonu. Erste grupa nije odgovorna za distribuciju sadržaja s bilo koje Stranice fizickim ili pravnim osobama koje su pružile neistinite informacije o njihovom pravu pristupa Stranicama. Stoga Erste grupa nije odgovorna za bilo koje pravne zahtjeve ili štete koje mogu proizaci iz neovlaštenog ulaza na Stranice ili citanja sadržaja na Stranicama.

Zainteresirana strana suglasna je i potvrduje da:
(i) je procitala, razumjela i prihvatila ove Informacije i Izjavu o odricanju odgovornosti;
(ii) da se informirala o mogucim zakonskim ogranicenjima te da jamci da nema ogranicen ili zabranjen pristup Stranicama sukladno primjenjivim zakonima; te
(iii) da ne stavlja na raspolaganje sadržaje Stranica osobama kojima je ulazak na Stranice zakonom zabranjen.