Pretraga u 3 koraka

Pretraživanje:

Dobro došli na stranice sa pregledom naših proizvoda i financijskih tržišta

Trgovanje Turbosima i Index certifikatima

Poštovani posjetitelji, na slijedećim linkovima možete naći dodatne informacije vezane za ponudu naših strukturiranih proizvoda:


Obavijest: Otkupna vrijednost za turbose i indeks certifikate sa dospijećem 16.09.2016.

Dana 23.09.2016. izvršiti će se plaćanje otkupne vrijednost za turbose i indeks certifikate sa dospijećem 16.09.2016.

U nastavku možete pronaći tablicu sa otkupnom vrijednosti turbosa i indeks certifikata.

EGB ponuda certifikata - obavijest

Certifikati čija SKDD oznaka započinje s EGB-S, a koji su uvršteni na Zagrebačku burzu dospijevaju 16.09.2016. Zadnji dan trgovanja je 13.09.2016.
Erste group bank AG u svojstvu izdavatelja, kao i do sada, i dalje će se pojavljivati u ulozi izdavatelja strukturiranih vrijednosnih papira - certifikata na Bečkoj burzi. Ponuda uključuje turbo i indeksne certifikate s podlogama na indekse, robe i veći broj dionica. Klikom na prethodne linkove, možete pristupiti ponudi.
Za više informacija o trgovanju spomenutim certifikatima molimo obratite se Službi brokerskih poslova na kontakt tel. 072 37 2461 ili na E-mail:

18.08.2016. – Posljednji dan trgovanja EGB-S certifikatima je 13.09.2016.

Kao izdavatelj strukturiranih vrijednosnih papira (certifikata), uvrštenih na Zagrebačkoj burzi, Erste Group Bank AG je 31.05.2016. godine objavila dospijeće za sve svoje open-end certifikate u Republici Hrvatskoj (Redovni otkaz od strane izdavatelja).

Ovim putem podsjećamo sve sudionike tržišta da je zadnji dan trgovanja svim certifikatima čija SKDD oznaka započinje s EGB-S u utorak 13.09.2016. (datum namire je u tom slučaju četvrtak 15.09.2016.). Na datum 16.09.2016. dospijevaju svi open-end certifikati. Na taj datum također dospijevaju i preostali closed-end certifikati EGB-a.

Nakon 13.09.2016. neće više biti moguće trgovati s EGB-S certifikatima, što znači da će se certifikati koje ulagatelji ne prodaju do kraja trgovanja tog dana namiriti sukladno odredbama Konačnih uvjeta za pojedini certifikat. Kao datum plaćanja za dospjele certifikate određen je 23.09.2016.

31.05.2016. Redovni otkaz od strane izdavatelja za sve uvrštene open-end certifikate - dospijeće 16.09.2016.

Obavještavamo Vas da je na dan 31.05.2016. Erste Group Bank AG, u svojstvu izdavatelja strukturiranih vrijednosnih papira (certifikata) koji su uvršteni u trgovanje na uređenom tržištu Zagrebačke burze te u depozitorij i sustav namire Središnjeg klirinškog i depozitarnog društva, objavio Redovni otkaz od strane izdavatelja za sve uvrštene open-end certifikate odnosno da je odredio datum dospijeća, a time i posljednji dan trgovanja.

Datum dospijeća za navedene certifikate određuje se na datum 16.09.2016., dok je posljednji datum trgovanja na Zagrebačkoj burzi 13.09.2016. Datum plaćanja je 23.09.2016.

Izdavatelj se poziva na Članak 10. Konačnih uvjeta pojedinog turbo certifikata, odnosno na Članak 7. Konačnih uvjeta pojedinog indeksnog certifikata, a sve sukladno prospektima odobrenim od strane austrijskog regulatora Financial Market Authority (FMA).

U prilogu se nalazi popis strukturiranih vrijednosnih papira kojima je određen datum dospijeća na datum 16.09.2016.

Indeks certifikati

Odaberite indeks certifikate prema njihovoj temeljnoj imovini.

Turbosi

Odaberite turbose prema njihovoj temeljnoj imovini.

Tehnička analiza

Proučite svakodnevnu tehničku analizu temeljne imovine turbosa i indeks certifikata u kotaciji na Zagrebačkoj burzi.


INFORMACIJE ZA PRIVATNE KLIJENTE / POTROŠAČE

Bilo koja informacija, materijal i usluga vezana za financijske instrumente i vrijednosnice, koje pruži Erste Group Bank AG ili bilo koje od njezinih povezanih društava (zajedno “Erste Grupa“) na ovoj ili povezanim mrežnim stranicama (zajedno “Stranice”) namijenjena je iskljucivo ulagacima na koje se ne primjenjuju nikakva zakonska ili kupoprodajne ogranicenja (“Zainteresirana strana“).

Objava i distribucija informacija te kupoprodaja proizvoda u usluga opisanih na Stranicama na nekim je mjestima zakonski zabranjena. Iz tog razloga, osobe koje dolaze iz država u kojima su objava i kupoprodaja proizvoda i usluga opisanih na Stranicama zakonom zabranjene, ne smiju ulaziti na Stranice i/ili kupovati proizvode prikazane na Stranicama.

Ni Erste grupa niti bilo koja treca osoba nece nuditi pristup Stranicama niti ce nuditi proizvode posebno, ali bez ogranicenja, državljanima/rezidentima Sjedinjenih Americkih Država i „Americkim osobama“ (kako su definirane Propisom S americkog Zakona o vrijednosnicama iz 1993. i njegovim izmjenama), državljanima/rezidentima Australije, Kanade, Velike Britanije i Japana. Iz tog se razloga zabranjuje distribucija ili redistribucija informacija, materijala i proizvoda u SAD-u, Australiji, Kanadi, Velikoj Britaniji i Japanu te u drugim jurisdikcijama gdje to zabranjuju primjenjivi zakoni, kao i državljanima/rezidentima tih zemalja.

Vrijednosnice prikazane na Stranicama nisu i nece biti registrirane sukladno americkom Zakonu o vrijednosnicama iz 1933., a trgovanje vrijednosnicama nije odobreno u svrhe americkog Zakona o razmjeni roba iz 1936. Zbog toga se vrijednosnice,izmedu ostalog, ne smiju nuditi, prodavati ili dostavljati unutar SAD-a ili za racun i u korist Americkih osoba.

Zainteresirana strana sama je odgovorna za provjeru dopuštenosti pristupa Stranicama sukladno primjenjivom zakonu. Erste grupa nije odgovorna za distribuciju sadržaja s bilo koje Stranice fizickim ili pravnim osobama koje su pružile neistinite informacije o njihovom pravu pristupa Stranicama. Stoga Erste grupa nije odgovorna za bilo koje pravne zahtjeve ili štete koje mogu proizaci iz neovlaštenog ulaza na Stranice ili citanja sadržaja na Stranicama.

Zainteresirana strana suglasna je i potvrduje da:
(i) je procitala, razumjela i prihvatila ove Informacije i Izjavu o odricanju odgovornosti;
(ii) da se informirala o mogucim zakonskim ogranicenjima te da jamci da nema ogranicen ili zabranjen pristup Stranicama sukladno primjenjivim zakonima; te
(iii) da ne stavlja na raspolaganje sadržaje Stranica osobama kojima je ulazak na Stranice zakonom zabranjen.